ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတတို႔အား ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ရေသာ မိန္းမလွေလးမ်ားအဖြဲ႕ (Pleasure Squad) ....ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတတို႔အား ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ရေသာ မိန္းမလွေလးမ်ားအဖြဲ႕ (Pleasure Squad) ....။

ထိုအဖြဲ႕အား ကိုရီးယား ဘာသာလို ဂိပြန္းဂ်ိဳ 'Gippeumjo' ဟုေခၚသည္။

ထိုအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းကို ကမ႓ာသို႔ စတင္ အသိေပးေျပာၾကားသူမွာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Kenji Fujimoto( 藤本 健二 ) ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Kenji Fujimoto သည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ အထိ သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အီးလ္ ( Kim Jong-il) အား ဂ်ပန္အစားအစာ (Sushi ) ျပဳလုပ္ေပးရေသာ စားဖိုမႉးတေယာက္ျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းကို ဒုတိယေျပာျပသူမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္သည္။

သူမသည္ သူမ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို Marie Claire မဂၢဇင္းတိုက္အား ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို၂၀၁၀ မွ ယေန႔အထိ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားက ျဖည့္စြက္၍ "ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွေလးမ်ားအဖြဲ႕" အေၾကာင္းကို ေတာင္ကိုရီးယား TV interview တို႔တြင္ အေသးစိတ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕တြင္မိန္းမလွေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည္။ ထိုမိန္းမလွတို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ သမၼတကိုေဖ်ာ္ေျဖရန္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Worker's Party of Korea)ရွိ ရာထူးႀကီးသူမ်ားကိုလည္း ေဖ်ာ္ေျဖရသည္။၁၉၇၈ ခုႏွစ္.....

ကင္မ္ေဂ်ာင္အီးလ္ ( Kim Jong-il l) က ဖခင္ ကင္မ္အီးလ္ေဆာင္း ( Kim il Song )အား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အလွဆံုးမိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အီးလ္သည္ သူ႔အေဖအႀကိဳက္ မိန္းမလွေလးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။

သမၼတ ၃ ဦး၏ အႀကိဳက္ေပၚမူတည္၍ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတို႔သည္ အေျပာင္းအလဲရွိေလသည္။

သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အီးလ္.....

* မ်က္ႏွာေဖာင္းေဖာင္းႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္သည္။

* အရပ္ ၁၆၀ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ေနရမည္။ (၁၇၀ စင္တီမီတာေအာက္)

* ပိန္၍ ကိုယ္လံုးလွရမည္။

* အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္၍ မိန္းကေလးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ထိုသူတို႔သည္ မိန္းမလွေလးမ်ား လြတ္သြားမည္စိုး၍ တေယာက္ခ်င္း ေသေသခ်ာခ်ာ စီစစ္သည္။ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။

တခါတရံ သမၼတကိုယ္တိုင္လာ၍ စင္ေတာ္ေကာက္သည္။

(လက္ရွိ) သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အြန္း (Kim Jong-un)၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ား အဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္၊

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အြန္း အတြက္" ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မိန္းမလွမ်ား အဖြဲ႕အသစ္" ကိုထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။သမၼတ ကင္မ္ေဂ်ာင္အြန္း ႏွစ္သက္သည့္ပံုစံကေတာ့......

* မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ ႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ရမည္။

* အရပ္ ၁၇၀ စင္တီမီတာ ေက်ာ္ရမည္။

* ပိန္၍ ကိုယ္လံုးလွရမည္။

* အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္။

( သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ မိန္းကေလး တေယာက္အား ေရြးထားသည္။ )

လက္ရွိ သမၼတကင္ေဂ်ာင္အြန္းသည္ သူ၏ မိန္းမ လီ ဆိုးလ္ ဂ်ဴ ( Ri Sol-ju ) အားထိုအဖြဲ႕ထဲမွ ေကာက္ယူလက္ထပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

အေရြးခံရေသာ မိန္းကေလးတို႔သည္ စာေမးပြဲ ၃ ဆင့္ အစစ္ခံရသည္။

ပထမအဆင့္ စာေမးပြဲ...

မိန္းကေလးတို႔သည္ သူမကိုယ္သူမ အလွဆံုးဟုထင္ေသာ အမူအရာကို လုပ္ျပရသည္။

သူမ၏ အေတာ္ဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖေရးတခုကို သ႐ုပ္ေဆာင္ျပရသည္။ သီခ်င္း၊အက၊အတီးအမႈတ္ စသည္...။

မ်ိဳး႐ိုးေကာင္းရမည္။မ်ိဳး႐ိုးထဲတြင္ ေထာင္က်သူမရွိေစရ။

မ်ိဳး႐ိုးထဲ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ထြက္ေျပးေသာသူတေယာက္ရွိပါက ခ်က္ခ်င္း အပယ္ခံရသည္။

ဒုတိယ အဆင့္စာေမးပြဲ......

ပထမအဆင့္ ေအာင္ျမင္ေသာမိန္းကေလးမ်ား သည္ တစ္လအၾကာတြင္ ေဆးစစ္ရသည္။

အဓိက အပ်ိဳစစ္ မစစ္ ေဆးစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းကေလးတို႔ ဒုတိယအဆင့္စာေမးပြဲက်လွ်င္ အပ်ိဳမစစ္၍ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ ေခါင္းမေဖာ္ရဲေအာင္ အရွက္ရၾကေလသည္။

တတိယ အဆင့္စာေမးပြဲ.........

ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး အမာရြတ္တခုရွိလွ်င္ အပယ္ခံရသည္။

ကူးစက္ေရာဂါရွိ မရွိ ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမေကာင္း အကုန္စစ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအဆင့္ ေအာင္ျမင္သြားေသာမိန္းကေလးသည္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း...?

အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးဆံုးပါက ေျမာက္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပဳံယမ္းသို႔ အပို႔ခံရသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိမိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္မရေတာ့ေပ။

ပထမဦးစြာ ထိုမိန္းကေလးတို႔သည္ သမၼတ ၃ ဦး သမိုင္းကို အေသးစိတ္ မွတ္သား က်က္မွတ္ရေလသည္။

သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား ဖတ္ရသည္။စာစီစာကုံုးမ်ားေရးရသည္။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းစာလႊာမ်ားစြာကိုလဲ အၿပိဳင္အဆိုင္ေရးရသည္။ထိုအဆင့္ေအာင္ျမင္မွ တကယ့္သင္တန္းမ်ားကို တက္ခြင့္ရသည္။

* လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း

* အဆို အတီး အက ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း

* အနွိပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း

* ဧည့္သည္ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား) မ်ားကို ဧည့္ခံျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း

* အေဖ်ာ္ယမကာ တိုက္ေကြ်းျခင္း ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း

* အေျခခံ သူနာျပဳသင္တန္း

ထိုသင္တန္းမ်ားသင္ၾကားေလ့က်င့္ၿပီးေသာအခါ ကြ်မ္းက်င္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုလိုက္၍ ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ အုပ္စု ၃ ခုခြဲခ်လိုက္သည္။

1. လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕ - Manjokjo (만족조)

2. မာဆတ္ခ်္ အနွိပ္အဖြဲ႕ -Haengbokjo (h행복조) –

3. သီခ်င္းဆို/ အကအဖြဲ႕ (တခါတရံ တကိုယ္လံုးခြ်တ္၍ ကျပရသည္။) Gamujo (가무조)

သမၼတက သေဘာက်၍ သူ႔အတြက္ လိင္မႈကိစၥေဖ်ာ္ေျဖရန္ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ေတာ့ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ထိုသမၼတ၏ သီးသန္႔အႀကိဳက္တို႔ကို သိရွိရန္ အထူးသင္တန္းတက္ၾကရသည္။

သမၼတကို ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးေပးရသည္မွ စ၍ အကႌ်ဝတ္ေပးရသည္အထိ လိုေလေသးမရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္သင္ၾကားရသည္။

တခ်ိဳ႕ မိန္းမလွေလးမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ လႊတ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွသင္ယူလာေသာ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ သမၼတကို စိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ ျပဳစုတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ အသက္ႀကီးသြား၍ သမၼတက အလိုမရွိေတာ့...။ ထိုမိန္းကေလးတို႔သည္ စစ္တပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေတာ့သည္။ထိုအခါမွ မိဘေဆြမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရသည္။

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕မွကူးေျပာင္းလာေသာ စစ္မႈထမ္းမိန္းမမ်ားသည္ တခါတည္းႏွင့္ ရာထူးေကာင္းေကာင္း အေျမႇာက္စားခံရသည္။သာမာန္စစ္အမႈထမ္းမိန္းမမ်ားသည္ မည္သို႔ဘဲႀကိဳးစားပါေစ ရာထူးႀကီးႀကီးရရန္မလြယ္ေပ။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္ မျပည့္ခင္ ( ဥပမာ-မွတ္ဉာဏ္မေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာေၾကာင့္ အမာရြတ္တခုရရွိ၊ စသည္... )

အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕မွ အပယ္ခံရသူမ်ားသည္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ ျပန္ခြင့္မရွိေပ။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၂၇ ျပည့္သည္အထိ သတ္မွတ္ထားေသာအေဆာင္၌ သာ ေနရသည္။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားအား သမၼတလက္ေအာက္ရွိ ပထမတန္းစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ေယာက္်ားသားမ်ားဓာတ္ပံုျပ၍ သူမႀကိဳက္ေသာေယာက္်ားကိုေရြးခ်ယ္ေစသည္။

ထိုသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူမက သေဘာက်လွ်င္ လက္ထပ္ခြင့္ရွိသည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ ထိုမိန္းကေလးမ်ားက ေယာက္်ားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိေပ။

ထိုမိန္းကေလးမ်ားက သူမ လက္ထပ္ခ်င္သည့္ ေယာက္်ားမေတြ႕လွ်င္ သမၼတေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕၏ အကူအလုပ္သမမ်ားအျဖစ္ အသက္၂၇ ျပည့္သည္အထိ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၇ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ အျခား မိန္းမလွေလးမ်ား နည္းတူ စစ္တပ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ထိုအခါမွ သူမ်ားနည္းတူ မိဘေဆြမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ခြင့္ရသည္။

သမၼတေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕မွ ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုခံစားရသနည္း...?

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ မိန္ကေလးတေယာက္သည္ သမၼတေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕သို႔ အေရြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမသည္ ႏိုင္ငံ၏ အလွဆံုးေသာ မင္းသမီးမ်ားဟုအသိအမွတ္ျပဳခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းမလွေလးမ်ား၏ အနာဂတ္သည္ ေတာက္ပေနသည္။ သူမဘဝ တသက္တာ ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းၿပီျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားအားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွေပးေသာ လစာေကာင္းေကာင္း ( ၄,၇၀၀,၀၀၀ ဝမ္ ) ရၾကသည့္အျပင္ သမၼတတို႔က သေဘာက်လွ်င္ အပိုဆုေငြမ်ားလည္းရၾကသည္။ထို႔အျပင္ သမၼတခ်စ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ မုန္႔ပဲ သေရစာမ်ား အဖိုးတန္ အဝတ္အစားမ်ား အဖိုးတန္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ား လက္ခံရရွိတတ္သည္။

လက္ရွိ သမၼတကင္ေဂ်ာင္အြန္းဆိုလွ်င္ သူခ်စ္ေသာမိန္းကေလးတခ်ိဳ႕အားအထူး နံပါတ္တပ္ထားေသာ မာစီးဒီးစ္ ကား( Mercedes Benz ) မ်ားကိုေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ခြင့္လည္းေပးေသးသည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္သြားသျဖင့္ စစ္တပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာမိန္းကေလးတို႔သည္ အတိတ္က သမၼတသည္ သူမအေပၚဘယ္အထိ အေရးေပးခဲ့သည္ ဘယ္အဆင့္အထိခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာခဲ့သည္ကို မူတည္၍ ရာထူးအနိမ့္ အျမင့္ ရၾကသည္။

အထူးသျဖင့္သမၼတႏွင့္အတူ အိပ္စက္ဖူးပါက အထူးအခြင့္အေရးမ်ား အမ်ားဆံုးရၾကသည္။

အသက္ ၂၇ ေက်ာ္သြားေသာ္လည္း သမၼတက အနားမွာရွိေစခ်င္ေသာ မိန္းမလွမ်ားကေတာ့ စစ္တပ္ထဲမဝင္ရပါ။

သမၼတအနီးေနရေသာ အခ်က္ အျပဳတ္ အိမ္အလုပ္ စသည့္ အလုပ္တာဝန္တခုခုကို အေပးခံရတတ္သည္။

သမၼတေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕ မွ ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားအား ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ မည္သူကမွ် အထင္ေသး ရႈံ ့ခ်ျခင္းမျပဳရဲၾကပါ။ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားသည္ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ထိုမိန္းမလွေလးမ်ား အသက္ ၂၇ ေက်ာ္၍ သာမာန္ လူတန္းစား အသိုင္းအဝိုင္းသို႔က်င္လည္သည့္အခါ လက္ထပ္ခ်င္သူမ်ားျပား၍ တေလးတစား အေရးေပးျခင္းခံရသူမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုမိန္းမလွေလးမ်ား ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလူတန္းစားမ်ားသာ တက္ေရာက္ ေဆးကုသခြင့္ရေသာ အထူးေဆး႐ုံတြင္အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရၾကသည္။

သမၼတႏွင့္ အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ထိုမိန္းမလွေလးတခ်ိဳ႕သည္မာနႀကီး၍ ေမာက္မာၾကသည္ဟုလည္းဆို၏။

ျပည္သူတို႔သည္ ထိုမိန္းမလွေလးမ်ား အသက္ႀကီး၍ အဖြားႀကီးျဖစ္ေနပါေစ... မေလးမခန္႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ရဲၾကေပ။

ထူးဆန္းတာေနာက္တခုရွိေသးသည္။ဒုတိယတန္းစားမိန္းမလွမ်ား ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ မုဆိုးမ၊ တခုလပ္ ၊ကေလးအေမတို႔ အလြန္ ေခ်ာေမာလွပေနလွ်င္လည္း ဒုတိယတန္းစား ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ခံရေလသည္။

ထိုမိန္းကေလးတို႔သည္ သမၼတလက္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အထက္အရာရွိမ်ား မက်န္းမမာျဖစ္လွ်င္ အလုပ္အေကြ်းျပဳၾကရသည္။ လိုအပ္လွ်င္ လိင္မႈကိစၥပိုင္းဆိုင္ရာျပဳစုျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေပးရသည္ဟုဆိုသည္။

ထိုမိန္းမေခ်ာမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုခံစားရသနည္း...?

ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔၏ လစာေကာင္းေကာင္းရသည့္အျပင္ သားသမီးတို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္သို႔ စာေမးပြဲမေျဖပဲ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တက္ခြင့္ရေလသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွမ်ား အဖြဲ႕တြင္ အလြန္လွပေသာ ႏိုင္ငံျခားသူမ်ား ( မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ုရွားအမ်ိဳးသမီးမ်ား)လည္းပါဝင္သည္ဟုဆိုၾကသည္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး ေလာကနိယာမႏွင့္ မညီၫြတ္မႈမ်ားကို မ်ားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ထိုမိန္းမလွေလးမ်ားသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူဘဝမွာပင္ သူမတို႔၏ဘဝရည္မွန္းခ်က္မွာ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေရးမယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပမည္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရးမယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္ပင္ သူမတို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဂုဏ္တက္စရာျဖစ္ေနသည္။ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ထိုတိုင္းျပည္၏ အာဏာရွင္တို႔ ဖန္တီးထားေသာစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုမိန္းကေလးတို႔တြင္ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္မရွိ။ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိ။

ထိုမိန္းကေလးတို႔၏စိတ္တြင္ သူမတို႔သည္ ေသြး၊ ေခၽြး၊ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ တဘဝလံုးကို ေပးဆပ္ထားေသာ...တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ... ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ၾကေသာသူမ်ားဟု မိမိကိုယ္ကို မိမိ ခံယူထားၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေမာက္မာၾကသည္။ ဘဝင္ျမင့္ၾကေလသည္။

စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး ကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားေအာက္တြင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ အစီအစဥ္တက် ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ မိန္းမလွေလးမ်ားအဖြဲ႕သည္ အထင္ရွားဆံုး ဥပမာျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ေလာကနိယာမႏွင့္ မည္မွ်ပင္ ကြာဟေနပါေစ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္မူအထြတ္အထိပ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္မိန္းမလွေလးတို႔သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအျပင္မွ တကယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး တကယ့္အမွန္တရားကို သိခ်င္ၾကမည္ထင္ပါသလား?

အကယ္၍...သူမတို႔ အမွန္တရားကို သိလာခဲ့လွ်င္ သူတို႔တဘဝလံုး ႀကိဳးစား ထူးခၽြန္ ဂုဏ္တက္ခဲ့သမွ်အရာအားလံုး သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သူမတို႔အတြက္ေတာ့ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနေပမည္။သူမတို႔ဘဝသည္သာ အေကာင္းဆံုးဟု ထင္ေနၾကေပမည္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရးမယ္ မိန္းမလွေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔ သမီးမ်ား၏ဘဝကို တကယ္ပင္ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူေနၾကပါသလား?ထိုမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ၾကေသာ ေယာက္်ားမ်ား၏ခံစားခ်က္သည္ မည္သို႔ရွိမည္နည္း?

အေၾကာက္တရား၏ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေျဖသည္ သံသယဝင္ဖြယ္ရာအတိပင္...။

အာဏာရွင္သမၼတတို႔သည္ သူတို႔လိုခ်င္တာမွန္သမွ်ကို ေျခာက္လွန္႔ျခင္းျဖင့္ ရယူထားသည္။

ျပည္သူတို႔ ေသြးေခၽြးမ်ားႏွင့္ရင္းထားသည့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ အခြန္အတုတ္တို႔ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို အျပည့္အဝ ခံစားေနသည္။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ တိုင္းျပည္၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

ယခု ျပည္သူေတြမွာ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္၊ အစာေရစာမရွိ၊ ေရာဂါမ်ားထူေျပာကာ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ေအးခဲေသဆံုးေနၾကသျဖင့္ ျပည္သူကို လူလို႔ပင္ သတ္မွတ္ပံုမရေတာ့ပါ။

သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏သမီးပ်ိဳမ်ားကို လက္ပါးေစ ေငြဝယ္ကၽြန္မ်ားလို...လိင္ကြ်န္မ်ားလို.. ဆက္ဆံ၍ အသံုးေတာ္ခံေနသည့္ အာဏာရ မုဒိမ္းေကာင္ႀကီးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အာဏာရွင္တို႔၏ စနစ္ဆိုးႀကီးမ်ား က်ဆံုးမွသာလွ်င္ ကြ်န္မတို႔ ကမ႓ာႀကီးသည္လည္း အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းေအးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။စာႂကြင္း....။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတတို႔အား ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ရေသာ မိန္းမလွမ်ားအဖြဲ႕ အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္သာ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ား၏ ကံအေၾကာင္းတရားႏွင့္ တိုင္းျပည္အေျခအေနအရ ထိုကဲ့သို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နွိမ့္ခ် ႐ိုင္းျပေသာ ကြန္မန္႔ (comments ) မ်ားျဖင့္ ေဝဖန္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

မေရႊမိုး ( ကိုရီးယား )

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၇

အကိုးအကား

References

Wikipedia (pleasure squad)

Korea TV Interviews (기쁨조)မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတတို့အား ပျော်တော်ဆက်ရသော မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့ (Pleasure Squad) ....။

ထိုအဖွဲ့အား ကိုရီးယား ဘာသာလို ဂိပွန်းဂျို 'Gippeumjo' ဟုခေါ်သည်။

ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကမ႓ာသို့ စတင် အသိပေးပြောကြားသူမှာ ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto( 藤本 健二 ) ဖြစ်သည်။

ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto သည် ၁၉၈၈ခုနှစ် မှ ၂၀၀၁ခုနှစ် အထိ သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il) အား ဂျပန်အစားအစာ (Sushi ) ပြုလုပ်ပေးရသော စားဖိုမှူးတယောက်ဖြစ်သည်။

ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ဒုတိယပြောပြသူမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယားသို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သော မြောက်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည်။

သူမသည် သူမ၏ အတွေ့အကြုံကို Marie Claire မဂ္ဂဇင်းတိုက်အား ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့သည်။

ထို၂၀၁၀ မှ ယနေ့အထိ မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူများက ဖြည့်စွက်၍ "ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့" အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား TV interview တို့တွင် အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့တွင်မိန်းမလှပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ထိုမိန်းမလှတို့သည် အဓိကအားဖြင့် သမ္မတကိုဖျော်ဖြေရန်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း (Worker's Party of Korea)ရှိ ရာထူးကြီးသူများကိုလည်း ဖျော်ဖြေရသည်။

၁၉၇၈ ခုနှစ်.....

ကင်မ်ဂျောင်အီးလ် ( Kim Jong-il l) က ဖခင် ကင်မ်အီးလ်ဆောင်း ( Kim il Song )အား စိတ်ပျော်ရွှင်စေရန် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ထိုမိန်းကလေးများသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ အလှဆုံးမိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။

သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ်သည် သူ့အဖေအကြိုက် မိန်းမလှလေးများကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။

သမ္မတ ၃ ဦး၏ အကြိုက်ပေါ်မူတည်၍ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတို့သည် အပြောင်းအလဲရှိလေသည်။

သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အီးလ်.....

* မျက်နှာဖောင်းဖောင်းနှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်သည်။

* အရပ် ၁၆၀ စင်တီမီတာ ကျော်ကျော်ဖြစ်နေရမည်။ (၁၇၀ စင်တီမီတာအောက်)

* ပိန်၍ ကိုယ်လုံးလှရမည်။

* အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁ရနှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။

ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့သည် အလယ်တန်းကျောင်းများသို့ လာရောက်၍ မိန်းကလေးများကိုရွေးချယ်ကြသည်။

ထိုသူတို့သည် မိန်းမလှလေးများ လွတ်သွားမည်စိုး၍ တယောက်ချင်း သေသေချာချာ စီစစ်သည်။ အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများသည် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။

တခါတရံ သမ္မတကိုယ်တိုင်လာ၍ စင်တော်ကောက်သည်။

(လက်ရှိ) သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း (Kim Jong-un)၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်၊

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း အတွက်" ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှများ အဖွဲ့အသစ်" ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

သမ္မတ ကင်မ်ဂျောင်အွန်း နှစ်သက်သည့်ပုံစံကတော့......

* မျက်နှာသွယ်သွယ် နှင့် ချစ်စရာကောင်းသော မိန်းကလေးများဖြစ်ရမည်။

* အရပ် ၁၇၀ စင်တီမီတာ ကျော်ရမည်။

* ပိန်၍ ကိုယ်လုံးလှရမည်။

* အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁ရနှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။

( သို့သော် အသက် ၁၃ နှစ် မိန်းကလေး တယောက်အား ရွေးထားသည်။ )

လက်ရှိ သမ္မတကင်ဂျောင်အွန်းသည် သူ၏ မိန်းမ လီ ဆိုးလ် ဂျူ ( Ri Sol-ju ) အားထိုအဖွဲ့ထဲမှ ကောက်ယူလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြသည်။

အရွေးခံရသော မိန်းကလေးတို့သည် စာမေးပွဲ ၃ ဆင့် အစစ်ခံရသည်။

ပထမအဆင့် စာမေးပွဲ...

မိန်းကလေးတို့သည် သူမကိုယ်သူမ အလှဆုံးဟုထင်သော အမူအရာကို လုပ်ပြရသည်။

သူမ၏ အတော်ဆုံး ဖျော်ဖြေရေးတခုကို သရုပ်ဆောင်ပြရသည်။ သီချင်း၊အက၊အတီးအမှုတ် စသည်...။

မျိုးရိုးကောင်းရမည်။မျိုးရိုးထဲတွင် ထောင်ကျသူမရှိစေရ။

မျိုးရိုးထဲ၌ မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေးသောသူတယောက်ရှိပါက ချက်ချင်း အပယ်ခံရသည်။

ဒုတိယ အဆင့်စာမေးပွဲ......

ပထမအဆင့် အောင်မြင်သောမိန်းကလေးများ သည် တစ်လအကြာတွင် ဆေးစစ်ရသည်။

အဓိက အပျိုစစ် မစစ် ဆေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုမိန်းကလေးတို့ ဒုတိယအဆင့်စာမေးပွဲကျလျှင် အပျိုမစစ်၍ ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းတွင် ခေါင်းမဖော်ရဲအောင် အရှက်ရကြလေသည်။

တတိယ အဆင့်စာမေးပွဲ.........

ခြေဆုံး ခေါင်းဆုံး အမာရွတ်တခုရှိလျှင် အပယ်ခံရသည်။

ကူးစက်ရောဂါရှိ မရှိ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမကောင်း အကုန်စစ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

တတိယအဆင့် အောင်မြင်သွားသောမိန်းကလေးသည် ဘာဆက်လုပ်ရမည်နည်း...?

အလယ်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးပါက မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ မြို့တော် ပြုံယမ်းသို့ အပို့ခံရသည်။

ထိုအချိန်မှစ၍ အသက် ၂၇ နှစ်ပြည့်သည်အထိမိဘ ဆွေမျိုးများနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်မရတော့ပေ။

ပထမဦးစွာ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတ ၃ ဦး သမိုင်းကို အသေးစိတ် မှတ်သား ကျက်မှတ်ရလေသည်။

သူတို့နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များ ဖတ်နိုင်သလောက်များများ ဖတ်ရသည်။စာစီစာကုုံးများရေးရသည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာလွှာများစွာကိုလဲ အပြိုင်အဆိုင်ရေးရသည်။

ထိုအဆင့်အောင်မြင်မှ တကယ့်သင်တန်းများကို တက်ခွင့်ရသည်။

* လိင်ဖျော်ဖြေမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

* အဆို အတီး အက ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

* အနှိပ် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

* ဧည့်သည် (နိုင်ငံခြားသားများ) များကို ဧည့်ခံခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

* အဖျော်ယမကာ တိုက်ကျွေးခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

* အခြေခံ သူနာပြုသင်တန်း

ထိုသင်တန်းများသင်ကြားလေ့ကျင့်ပြီးသောအခါ ကျွမ်းကျင်သည့် အရည်အချင်းများကိုလိုက်၍ ထိုမိန်းမလှလေးများကို အဓိကအားဖြင့် အုပ်စု ၃ ခုခွဲချလိုက်သည်။

1. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျေနပ်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ - Manjokjo (만족조)

2. မာဆတ်ချ် အနှိပ်အဖွဲ့ -Haengbokjo (h행복조) –

3. သီချင်းဆို/ အကအဖွဲ့ (တခါတရံ တကိုယ်လုံးချွတ်၍ ကပြရသည်။) Gamujo (가무조)

သမ္မတက သဘောကျ၍ သူ့အတွက် လိင်မှုကိစ္စဖျော်ဖြေရန် အရွေးချယ်ခံရသော မိန်းကလေးများဆိုလျှင်တော့ ထိုမိန်းကလေးများသည် ထိုသမ္မတ၏ သီးသန့်အကြိုက်တို့ကို သိရှိရန် အထူးသင်တန်းတက်ကြရသည်။

သမ္မတကို ရေနွေးဖြင့် ရေချိုးပေးရသည်မှ စ၍ အင်္ကျီဝတ်ပေးရသည်အထိ လိုလေသေးမရှိ အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်သင်ကြားရသည်။

တချို့ မိန်းမလှလေးများအား နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လွှတ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှသင်ယူလာသော နည်းလမ်းအသစ်များနှင့် သမ္မတကို စိတ်ပျော်အောင် ပြုစုတတ်စေရန်ဖြစ်သည်။

အသက် ၂၇ နှစ်ရောက်လျှင် အသက်ကြီးသွား၍ သမ္မတက အလိုမရှိတော့...။ ထိုမိန်းကလေးတို့သည် စစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့သည်။ထိုအခါမှ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။

ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှများအဖွဲ့မှကူးပြောင်းလာသော စစ်မှုထမ်းမိန်းမများသည် တခါတည်းနှင့် ရာထူးကောင်းကောင်း အမြှောက်စားခံရသည်။

သာမာန်စစ်အမှုထမ်းမိန်းမများသည် မည်သို့ဘဲကြိုးစားပါစေ ရာထူးကြီးကြီးရရန်မလွယ်ပေ။

အသက် ၂၇ နှစ် မပြည့်ခင် ( ဥပမာ-မှတ်ဉာဏ်မကောင်း၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာကြောင့် အမာရွတ်တခုရရှိ၊ စသည်... )

အကြောင်းတခုခုကြောင့် ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ အပယ်ခံရသူများသည်လည်း မိဘဆွေမျိုးများထံ ပြန်ခွင့်မရှိပေ။

ထိုမိန်းကလေးများသည် အသက် ၂၇ ပြည့်သည်အထိ သတ်မှတ်ထားသောအဆောင်၌ သာ နေရသည်။

ထိုမိန်းကလေးများအား သမ္မတလက်အောက်ရှိ ပထမတန်းစား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ယောက်ျားသားများဓာတ်ပုံပြ၍ သူမကြိုက်သောယောက်ျားကိုရွေးချယ်စေသည်။

ထိုသူနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူမက သဘောကျလျှင် လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်။

ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုမိန်းကလေးများက ယောက်ျားများကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများက ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပေ။

ထိုမိန်းကလေးများက သူမ လက်ထပ်ချင်သည့် ယောက်ျားမတွေ့လျှင် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့၏ အကူအလုပ်သမများအဖြစ် အသက်၂၇ ပြည့်သည်အထိ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

၂၇ နှစ်ပြည့်လျှင် အခြား မိန်းမလှလေးများ နည်းတူ စစ်တပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ထိုအခါမှ သူများနည်းတူ မိဘဆွေမျိုးတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရသည်။

သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့မှ ထိုမိန်းမလှလေးများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသနည်း...?

မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မိန်ကလေးတယောက်သည် သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့သို့ အရွေးချယ်ခံရလျှင် အလွန် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမသည် နိုင်ငံ၏ အလှဆုံးသော မင်းသမီးများဟုအသိအမှတ်ပြုခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိုမိန်းမလှလေးများ၏ အနာဂတ်သည် တောက်ပနေသည်။ သူမဘဝ တသက်တာ ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်းပြီဖြစ်သည်။

ထိုမိန်းမလှလေးများအားလုံးသည် နိုင်ငံတော်မှပေးသော လစာကောင်းကောင်း ( ၄,၇၀၀,၀၀၀ ဝမ် ) ရကြသည့်အပြင် သမ္မတတို့က သဘောကျလျှင် အပိုဆုငွေများလည်းရကြသည်။

ထို့အပြင် သမ္မတချစ်သော မိန်းကလေးများသည် နိုင်ငံခြားမှ မုန့်ပဲ သရေစာများ အဖိုးတန် အဝတ်အစားများ အဖိုးတန် လက်ဆွဲအိတ်များ လက်ခံရရှိတတ်သည်။

လက်ရှိ သမ္မတကင်ဂျောင်အွန်းဆိုလျှင် သူချစ်သောမိန်းကလေးတချို့အားအထူး နံပါတ်တပ်ထားသော မာစီးဒီးစ် ကား( Mercedes Benz ) များကိုပေးသည်ဟုဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ အပျော်ခရီးထွက်ခွင့်လည်းပေးသေးသည်။

အသက် ၂၇ နှစ်ကျော်သွားသဖြင့် စစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောမိန်းကလေးတို့သည် အတိတ်က သမ္မတသည် သူမအပေါ်ဘယ်အထိ အရေးပေးခဲ့သည် ဘယ်အဆင့်အထိချစ်တင်းနှီးနှောခဲ့သည်ကို မူတည်၍ ရာထူးအနိမ့် အမြင့် ရကြသည်။

အထူးသဖြင့်သမ္မတနှင့်အတူ အိပ်စက်ဖူးပါက အထူးအခွင့်အရေးများ အများဆုံးရကြသည်။

အသက် ၂၇ ကျော်သွားသော်လည်း သမ္မတက အနားမှာရှိစေချင်သော မိန်းမလှများကတော့ စစ်တပ်ထဲမဝင်ရပါ။

သမ္မတအနီးနေရသော အချက် အပြုတ် အိမ်အလုပ် စသည့် အလုပ်တာဝန်တခုခုကို အပေးခံရတတ်သည်။

သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများအဖွဲ့ မှ ထိုမိန်းမလှလေးများအား မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် မည်သူကမျှ အထင်သေး ရှုံ ့ချခြင်းမပြုရဲကြပါ။

ထိုမိန်းမလှလေးများသည် တနည်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်တွင် ဩဇာအာဏာရှိသူများလည်းဖြစ်သည်။

ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက် ၂၇ ကျော်၍ သာမာန် လူတန်းစား အသိုင်းအဝိုင်းသို့ကျင်လည်သည့်အခါ လက်ထပ်ချင်သူများပြား၍ တလေးတစား အရေးပေးခြင်းခံရသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုမိန်းမလှလေးများ နေမကောင်းဖြစ်လျှင် အုပ်ချုပ်ရေးလူတန်းစားများသာ တက်ရောက် ဆေးကုသခွင့်ရသော အထူးဆေးရုံတွင်အခမဲ့ ဆေးကုသခွင့်ရကြသည်။

သမ္မတနှင့် အထက်လူကြီးများနှင့် ရင်းနှီးသော ထိုမိန်းမလှလေးတချို့သည်မာနကြီး၍ မောက်မာကြသည်ဟုလည်းဆို၏။

ပြည်သူတို့သည် ထိုမိန်းမလှလေးများ အသက်ကြီး၍ အဖွားကြီးဖြစ်နေပါစေ... မလေးမခန့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရဲကြပေ။

ထူးဆန်းတာနောက်တခုရှိသေးသည်။

ဒုတိယတန်းစားမိန်းမလှများ ပျော်တော်ဆက် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

အသက် ၃၀ ကျော် မုဆိုးမ၊ တခုလပ် ၊ကလေးအမေတို့ အလွန် ချောမောလှပနေလျှင်လည်း ဒုတိယတန်းစား ပျော်တော်ဆက် အဖွဲ့မှ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရလေသည်။

ထိုမိန်းကလေးတို့သည် သမ္မတလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အထက်အရာရှိများ မကျန်းမမာဖြစ်လျှင် အလုပ်အကျွေးပြုကြရသည်။ လိုအပ်လျှင် လိင်မှုကိစ္စပိုင်းဆိုင်ရာပြုစုခြင်းများလည်းပြုလုပ်ပေးရသည်ဟုဆိုသည်။

ထိုမိန်းမချောများသည် မည်သို့သော အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသနည်း...?

ထိုအမျိုးသမီးတို့၏ လစာကောင်းကောင်းရသည့်အပြင် သားသမီးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားရှိ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်သို့ စာမေးပွဲမဖြေပဲ အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် တက်ခွင့်ရလေသည်။

မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ သမ္မတပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှများ အဖွဲ့တွင် အလွန်လှပသော နိုင်ငံခြားသူများ ( များသောအားဖြင့် ရုရှားအမျိုးသမီးများ)လည်းပါဝင်သည်ဟုဆိုကြသည်။

ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး လောကနိယာမနှင့် မညီညွတ်မှုများကို များစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။

ထိုမိန်းမလှလေးများသည် အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာပင် သူမတို့၏ဘဝရည်မှန်းချက်မှာ ပျော်တော်ဆက် အလှပြဖျော်ဖြေရေးမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မျှော်လင့်ကြပေမည်။

ဖျော်ဖြေရေးမယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရခြင်းသည်ပင် သူမတို့အတွက် အောင်မြင်မှုနှင့် ဂုဏ်တက်စရာဖြစ်နေသည်။

ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ထိုတိုင်းပြည်၏ အာဏာရှင်တို့ ဖန်တီးထားသောစနစ်ဆိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးတို့တွင် ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိ။

ထိုမိန်းကလေးတို့၏စိတ်တွင် သူမတို့သည် သွေး၊ ချွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် တဘဝလုံးကို ပေးဆပ်ထားသော...တာဝန်ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်နေသော... ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြသောသူများဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိ ခံယူထားကြလေသည်။

ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မောက်မာကြသည်။ ဘဝင်မြင့်ကြလေသည်။

စစ်အာဏာရှင် အစိုးရသည် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး ကို ခြောက်လှန့်ခြင်းနှင့် အကြောက်တရားအောက်တွင် ဟန်ချက်ညီအောင် အစီအစဉ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ပျော်တော်ဆက် မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့သည် အထင်ရှားဆုံး ဥပမာဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့သည်လောကနိယာမနှင့် မည်မျှပင် ကွာဟနေပါစေ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်မူအထွတ်အထိပ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားဖွယ်ဖြစ်နေသည်။

ပျော်တော်ဆက်မိန်းမလှလေးတို့သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပြင်မှ တကယ့် လူ့အခွင့်အရေး တကယ့်အမှန်တရားကို သိချင်ကြမည်ထင်ပါသလား?

အကယ်၍...သူမတို့ အမှန်တရားကို သိလာခဲ့လျှင် သူတို့တဘဝလုံး ကြိုးစား ထူးချွန် ဂုဏ်တက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တော့မည် ဖြစ်သည်။

သူမတို့အတွက်တော့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမည်။သူမတို့ဘဝသည်သာ အကောင်းဆုံးဟု ထင်နေကြပေမည်။

ဖျော်ဖြေရေးမယ် မိန်းမလှလေးများ၏ မိဘများသည် သူတို့ သမီးများ၏ဘဝကို တကယ်ပင် ကျေနပ်ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူနေကြပါသလား?

ထိုမိန်းကလေးများနှင့်လက်ထပ်ကြသော ယောက်ျားများ၏ခံစားချက်သည် မည်သို့ရှိမည်နည်း?

အကြောက်တရား၏အောက်တွင်ရှိသော အဖြေသည် သံသယဝင်ဖွယ်ရာအတိပင်...။

အာဏာရှင်သမ္မတတို့သည် သူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှကို ခြောက်လှန့်ခြင်းဖြင့် ရယူထားသည်။

ပြည်သူတို့ သွေးချွေးများနှင့်ရင်းထားသည့် ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အခွန်အတုတ်တို့နှင့် စည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနေသည်။

တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူသည် တိုင်းပြည်၏ ဖခင်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများသည် သားသမီးများဖြစ်သည်။

ယခု ပြည်သူတွေမှာ ဆင်းရဲငတ်ပြတ်၊ အစာရေစာမရှိ၊ ရောဂါများထူပြောကာ လမ်းမများပေါ်၌ အေးခဲသေဆုံးနေကြသဖြင့် ပြည်သူကို လူလို့ပင် သတ်မှတ်ပုံမရတော့ပါ။

သူတို့သည် တိုင်းပြည်၏သမီးပျိုများကို လက်ပါးစေ ငွေဝယ်ကျွန်များလို...လိင်ကျွန်များလို.. ဆက်ဆံ၍ အသုံးတော်ခံနေသည့် အာဏာရ မုဒိမ်းကောင်ကြီးများသာဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ အာဏာရှင်တို့၏ စနစ်ဆိုးကြီးများ ကျဆုံးမှသာလျှင် ကျွန်မတို့ ကမ႓ာကြီးသည်လည်း အမှန်တကယ် ငြိမ်းအေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။

စာကြွင်း....။

မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတတို့အား ပျော်တော်ဆက်ရသော မိန်းမလှများအဖွဲ့ အကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာ ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုအမျိုးသမီးလေးများ၏ ကံအကြောင်းတရားနှင့် တိုင်းပြည်အခြေအနေအရ ထိုကဲ့သို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရခြင်းဖြစ်သဖြင့် နှိမ့်ချ ရိုင်းပြသော ကွန်မန့် (comments ) များဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းမပြုကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

မရွှေမိုး ( ကိုရီးယား )

သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၇

အကိုးအကား

References

Wikipedia (pleasure squad)

Korea TV Interviews (기쁨조)

Comments