ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳ ကို တိုက္ခိုက္ေနၾကသူအားလံုးကို ဒဲ၀ုန္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါ ၀င္ၿပိဳင္ဖူးခဲ့တဲ့ ခ်ိန္႔ေကကို (ရုပ္သံ)


ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳ ကို တိုက္ခိုက္ေနၾကသူအားလံုးကို ဒဲ၀ုန္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါ ၀င္ၿပိဳင္ဖူးခဲ့တဲ့ ခ်ိန္႔ေကကို (ရုပ္သံ)
ေအာက္ဆံုးတြင္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္>>>>>ဗြီဒီယိုဖိုင္ၾကည့္ရန္>>>

Comments