သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ေသနတ္ ( ၁၀ ) လက္.....သမိုင္းေခတ္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္သူေတြအပါအ၀င္ပါပဲ၊ ေခတ္သမိုင္းေတြရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမွာ ေသနတ္ေတြကလည္း အပါအဝင္ပါ။

ဒီလက္နက္ေတြမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသနတ္ေတြဟာ ရွားရွားပါးပါး ၿပိဳင္စံရွားၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ အလိုခ်င္ဆုံးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူေတြ ေငြေၾကးေတာင္ပုံရာပုံနဲ႔ အဖိိုးအနဂ ၣေပး ဝယ္ၾကတဲ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ေသနတ္ ဆယ္လက္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

10. Gold 7.65mm Walther PP Owned by HitlerGold 7.65mm Walther PP ပစၥတိုကေတာ့ သမိုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး အဆင့္ တစ္ဆယ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီပစၥတိုရဲ႕ ပိုင္ရွင္ကေတာ့ ကမာၻ႔သမိုင္းမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးကို ဖန္တီးသြားတဲ့ အေဒါ့ဖ္ဟစ္တလာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟစ္တလာရဲ႕ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မွာ Carl Walther က လက္ေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ပစၥတိုေသနတ္ပါ။

ေရႊနဲ႔ အေျပာက္အမႊမ္းေတြ တန္ဆာဆင္ထားၿပီး ဟစ္တလာရဲ႕ လက္မွတ္တိိုနဲ႔ ဆင္စြယ္႐ိုးတပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၁၄၀၀၀ ပါ။

9. Elvis Presley’s Revolversအဲလ္ဗစ္ပရက္စေလရဲ႕ ေျခာက္လုံးျပဴးေတြပါ။ ဘယ္လို ေျခာက္လုံးၿပဴးနဲ႔ မတူတဲ့ ေသနတ္ႏွစ္လက္ပါပဲ။

Colt Python double-action ေျခာက္လုံးျပဴးနဲ႔ Smith & Wesson Model 19-2 double-action ေျခာက္လုံးျပဴးေတြျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးေတြကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၇၂၅၀၀ နဲ႔ ၁၉၅၅၀၀ ေဒၚလာ ေစ်းရွိပါတယ္။

ဒီႏွစ္လက္စလုံးကို ပရက္စေလကိုယ္တုိင္ Beverly Hills California မွာ ဝယ္ယူထားခ့ဲတဲ့ ေသနတ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

8. Peter Hofer Sidelockၾသစႀတီးယား၊ ဖာလက္ရွ္က ပီတဟူဖာ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ Peter Hofer Sidelock ေမာင္းခ်ဳိးႏွစ္လုံးျပဴးေသနတ္ေတြပါ။ ပီတာဟူဖာဟာ ကမာၻေစ်းအႀကီးဆုံး ေသနတ္ေတြ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သစ္လြင္ဆန္းသစ္တဲ့ လက္ရာေတြနဲ႔ တန္ဖိုးႀကီးေသနတ္ေတြ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ သူ ဖန္တီးထုတ္လုပ္သမွ် ေသနတ္ေတြတိုင္းဟာ အေျပာက္အမႊမ္း အဆင္တန္ဆာေတြ ျခယ္သထြင္းထုထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

7. The Boss Over and Under၁၈၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္တဲ့ Boss & Co ေသနတ္ကုမၸဏီဟာ ႏွစ္သက္တမ္း ၂၀၀ ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီပါပဲ။ ေသနတ္ဒီဇိုင္းသစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ရာလည္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၀၉ ခုႏွစ္မွာ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ေသနတ္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္းခ်ိဳးတစ္လုံးထိုး ေသနတ္ပါ။ ဒီေသနတ္ရဲ႕ လက္ရိွေခတ္ဗားရွင္းကေတာ့ ကမာၻေစ်းအႀကီးဆုံး ေသနတ္ေတြမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁၀၅၀၀၀ ဝန္းက်င္မွာ ရွိပါတယ္။

6. VO Vapen (Falcon Edition)VO Vapen(Falcon Edition) ႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္ပါ။ အာရပ္ေတြရဲ႕ သိမ္းငွက္နဲ႔ အမဲလိုက္ၾကတဲ့ ဓေလ့ကို စိတ္ကူးယူၿပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ VO Vapen(Falcon Edition) ဟာ ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ေသနတ္ေတြမွာ အပါအဝင္ ျဖစ္လာပါတယ္။

VO Vapen(Falcon Edition) လို အလြန္လွပတဲ့ ေသနတ္မ်ိဳး ျမင္ဘူးခ်င္မွ ျမင္ဘူးလိမ့္ပါမယ္။ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံက VO Vapen လက္နက္လုပ္ငန္းကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာ ေသနတ္လုပ္သူ Viggo Olsson က ထူေထာင္ၿပီး လက္ျဖစ္႐ုိင္ဖယ္ေတြ ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

VO Vapen(Falcon Edition) သနတ္ေတြဟာ ေပါင္ ငါးသိန္းေလာက္ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။

5. Teddy Roosevelt’s Shotgunအေမရိကန္သမၼတ သီယိုဒို႐ုစဗဲ့ပိုင္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ပါ။ ႐ုစဗဲ့ဟာ ၁၉၀၁ ကေန ၁၉၀၉ အထိ အေမရိကန္သမၼတ အျဖစ္သာမကပဲ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ မုဆိုးတစ္ဦးလည္းပဲ ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ဝါသနာအိုးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သူပုိင္ ေသနတ္ေတြက F-Grade A.H ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္ဟာ ေဒၚလာ ၈၆၂၅၀၀ ေဒၚလာေစ်း ရွိပါတယ္။

4. Gold-Inlaid Colt Model 1849 Pocket Revolverေရႊနဲ႔ လုပ္ထားၿပီး အေျပာက္အမႊမ္းေတြ တန္ဆာဆင္ထားတဲ့ Colt Model 1849 အိတ္ေဆာင္ ေျခာက္လုံးျပဴးဟာလည္း ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံးထဲက ေသနတ္တစ္လက္ပါပဲ။

ခင္ဗ်ားတို႔အေနနဲ႔ ဒီေျခာက္လုံးျပဴးကို ၾကည့္မိမယ္ဆို တစ္နာရီေလာက္ ထုိင္ၾကည့္ေနၿပီး အံ့ၾသေနရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသနတ္ရဲ႕ ဖရိတ္မွာ ဝက္ဝံ၊ ေခြး၊ က်ားသစ္၊ ေဒါင္းနဲ႔ ေျမေခြးေတြရဲ႕ ပုံကို ေရးထြင္းထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

3. 1886 Winchester Rifle Owned by Henry Ware Lawtonအေမရိကန္ဗုိလ္ႀကီး Henry Ware Lawton ပိုင္ 1886 Winchester ႐ိုင္ဖယ္ပါ။ ဗိုလ္ႀကီး ေလာတန္ဟာ အပါခ်ီလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ ဂ်ာ႐ုိနီမိုထံ အဖမ္းခံရၿပီး သူ႔ ဒီ႐ုိင္ဖယ္ကို အပ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီတိုက္ပြဲသမိုင္းနဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ ႐ုိင္ဖယ္ဟာလည္း တန္ဖိုးတစ္ရပ္နဲ႔ ကမာၻ႔ေစ်းအႀကီးဆုံး ေသနတ္ေတြရဲ႕ စာရင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

2. Nicolas-Noel Boutet Rifled Flintlock PistolsNicolas-Noel Boutet ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥတိုေသနတ္ေတြပါပဲ။ Boutet ဟာ ဆယ့္ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ လူဝီဘုရင္လက္ထက္မွာ လက္နက္အရာရွိျဖစ္ၿပီး အင္ပါယာျပည့္ရွင္ နပိုလီယံလက္ထက္ လက္နက္အရာရွိခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

1. Big Bang Pistol SetBig Bang Pistol တစ္စုံပါ။ Cabot Guns ကုမၸဏီဟာ ဥကၠာခဲကေန ၿပိဳင္ဖက္ကင္း ပစၥတိုႏွစ္စုံကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Big Bang Pistol အစုံမွာ ဘယ္ညာ ပစၥတုိႏွ်စ္လက္ ပါရွိပါတယ္။

ႏွစ္ဘီလီယံခ်ီ ဥကၠာခဲကေန ဖန္တီးထုတ္လုပ္လိုက္တာပါ။ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိ စံခ်ိန္တင္ထားတာျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀၀၀ ပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

Writer_ေမာင္သံဆင့္ ( Daily Hot News )

===============

သမိုင်းခေတ်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်သူတွေအပါအဝင်ပါပဲ၊ ခေတ်သမိုင်းတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ သေနတ်တွေကလည်း အပါအဝင်ပါ။

ဒီလက်နက်တွေမှာ တစ်ချို့သေနတ်တွေဟာ ရှားရှားပါးပါး ပြိုင်စံရှားပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့ အလိုချင်ဆုံးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

တစ်ချို့သောသူတွေ ငွေကြေးတောင်ပုံရာပုံနဲ့ အဖိိုးအနဂ ္ဃပေး ဝယ်ကြတဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး သေနတ် ဆယ်လက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

10. Gold 7.65mm Walther PP Owned by Hitler

Gold 7.65mm Walther PP ပစ္စတိုကတော့ သမိိုင်းတစ်လျှောက် တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အဆင့် တစ်ဆယ်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီပစ္စတိုရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကို ဖန်တီးသွားတဲ့ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဟစ်တလာရဲ့ ၁၉၃၉ ခုနှစ် အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ Carl Walther က လက်ဆောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်ပါ။

ရွှေနဲ့ အပြောက်အမွှမ်းတွေ တန်ဆာဆင်ထားပြီး ဟစ်တလာရဲ့ လက်မှတ်တိိုနဲ့ ဆင်စွယ်ရိုးတပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကတော့ ဒေါ်လာ ၁၁၄၀၀၀ ပါ။

9. Elvis Presley’s Revolvers

အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေရဲ့ ခြောက်လုံးပြူးတွေပါ။ ဘယ်လို ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ မတူတဲ့ သေနတ်နှစ်လက်ပါပဲ။

Colt Python double-action ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ Smith & Wesson Model 19-2 double-action ခြောက်လုံးပြူးတွေဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးတွေကတော့ ဒေါ်လာ ၁၇၂၅၀၀ နဲ့ ၁၉၅၅၀၀ ဒေါ်လာ စျေးရှိပါတယ်။

ဒီနှစ်လက်စလုံးကို ပရက်စလေကိုယ်တိုင် Beverly Hills California မှာ ဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ သေနတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

8. Peter Hofer Sidelock

သြစတြီးယား၊ ဖာလက်ရှ်က ပီတဟူဖာ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Peter Hofer Sidelock မောင်းချိုးနှစ်လုံးပြူးသေနတ်တွေပါ။ ပီတာဟူဖာဟာ ကမ္ဘာစျေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေ ထုတ်လုပ်သူများက တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

သစ်လွင်ဆန်းသစ်တဲ့ လက်ရာတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီးသေနတ်တွေ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူ ဖန်တီးထုတ်လုပ်သမျှ သေနတ်တွေတိုင်းဟာ အပြောက်အမွှမ်း အဆင်တန်ဆာတွေ ခြယ်သထွင်းထုထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

7. The Boss Over and Under

၁၈၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့ Boss & Co သေနတ်ကုမ္ပဏီဟာ နှစ်သက်တမ်း ၂၀၀ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါပဲ။ သေနတ်ဒီဇိုင်းသစ်တွေ ထုတ်လုပ်ရာလည်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာ အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ သေနတ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

မောင်းချိုးတစ်လုံးထိုး သေနတ်ပါ။ ဒီသေနတ်ရဲ့ လက်ရှိခေတ်ဗားရှင်းကတော့ ကမ္ဘာစျေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေမှာ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၁၀၅၀၀၀ ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။

6. VO Vapen (Falcon Edition)

VO Vapen(Falcon Edition) ရိုင်ဖယ်သေနတ်ပါ။ အာရပ်တွေရဲ့ သိမ်းငှက်နဲ့ အမဲလိုက်ကြတဲ့ ဓလေ့ကို စိတ်ကူးယူပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ VO Vapen(Falcon Edition) ဟာ ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေမှာ အပါအဝင် ဖြစ်လာပါတယ်။

VO Vapen(Falcon Edition) လို အလွန်လှပတဲ့ သေနတ်မျိုး မြင်ဘူးချင်မှ မြင်ဘူးလိမ့်ပါမယ်။ ဆွီဒင်နိုင်ငံက VO Vapen လက်နက်လုပ်ငန်းကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ သေနတ်လုပ်သူ Viggo Olsson က ထူထောင်ပြီး လက်ဖြစ်ရိုင်ဖယ်တွေ ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။

VO Vapen(Falcon Edition) သနတ်တွေဟာ ပေါင် ငါးသိန်းလောက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။

5. Teddy Roosevelt’s Shotgun

အမေရိကန်သမ္မတ သီယိုဒိုရုစဗဲ့ပိုင် မောင်းပြန်သေနတ်ပါ။ ရုစဗဲ့ဟာ ၁၉၀၁ ကနေ ၁၉၀၉ အထိ အမေရိကန်သမ္မတ အဖြစ်သာမကပဲ ကျွမ်းကျင်တဲ့ မုဆိုးတစ်ဦးလည်းပဲ ဖြစ်ပြီး လက်နက်ဝါသနာအိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။

သူပိုင် သေနတ်တွေက F-Grade A.H ပြောင်းချောသေနတ်ဟာ ဒေါ်လာ ၈၆၂၅၀၀ ဒေါ်လာစျေး ရှိပါတယ်။

4. Gold-Inlaid Colt Model 1849 Pocket Revolver

ရွှေနဲ့ လုပ်ထားပြီး အပြောက်အမွှမ်းတွေ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ Colt Model 1849 အိတ်ဆောင် ခြောက်လုံးပြူးဟာလည်း ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးထဲက သေနတ်တစ်လက်ပါပဲ။

ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဒီခြောက်လုံးပြူးကို ကြည့်မိမယ်ဆို တစ်နာရီလောက် ထိုင်ကြည့်နေပြီး အံ့သြနေရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်ရဲ့ ဖရိတ်မှာ ဝက်ဝံ၊ ခွေး၊ ကျားသစ်၊ ဒေါင်းနဲ့ မြေခွေးတွေရဲ့ ပုံကို ရေးထွင်းထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

3. 1886 Winchester Rifle Owned by Henry Ware Lawton

အမေရိကန်ဗိုလ်ကြီး Henry Ware Lawton ပိုင် 1886 Winchester ရိုင်ဖယ်ပါ။ ဗိုလ်ကြီး လောတန်ဟာ အပါချီလူမျိုးစုခေါင်းဆောင် ဂျာရိုနီမိုထံ အဖမ်းခံရပြီး သူ့ ဒီရိုင်ဖယ်ကို အပ်ခဲ့ရပါတယ်။

ဒီတိုက်ပွဲသမိုင်းနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ရိုင်ဖယ်ဟာလည်း တန်ဖိုးတစ်ရပ်နဲ့ ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး သေနတ်တွေရဲ့ စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

2. Nicolas-Noel Boutet Rifled Flintlock Pistols

Nicolas-Noel Boutet ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စတိုသေနတ်တွေပါပဲ။ Boutet ဟာ ဆယ့်ခြောက်ယောက်မြောက် လူဝီဘုရင်လက်ထက်မှာ လက်နက်အရာရှိဖြစ်ပြီး အင်ပါယာပြည့်ရှင် နပိုလီယံလက်ထက် လက်နက်အရာရှိချုပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

1. Big Bang Pistol Set

Big Bang Pistol တစ်စုံပါ။ Cabot Guns ကုမ္ပဏီဟာ ဥက္ကာခဲကနေ ပြိုင်ဖက်ကင်း ပစ္စတိုနှစ်စုံကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Big Bang Pistol အစုံမှာ ဘယ်ညာ ပစ္စတိုနျှစ်လက် ပါရှိပါတယ်။

နှစ်ဘီလီယံချီ ဥက္ကာခဲကနေ ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ စံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀၀၀ ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။

Writer_မောင်သံဆင့် ( Daily Hot News )

Comments