ကမာၻေပၚမွာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ ့အတြက္ အခက္ခဲဆုံးနုိင္ငံ ( ၁၀ ) နုိင္ငံ....
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ ကေလးသူငယ္အကာအကြယ္ေပးေရး ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈန္းတို႔အရ ကေလးသူငယ္နဲ႔ မိခင္တို႔အတြက္ အဆိုးဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံကိုေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၁။ The Central African Republicထိုႏိုင္ငံဟာ စစ္တမ္းေတြအရ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြအတြက္အဆိုးဆံုးေနရာေတြထဲကတခုပါ။ အာဖရိကအလယ္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ထိုႏိုင္ငံဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ပညာေရးစနစ္အဆိုးဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲကတစ္ခါပါ။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ဟာ GDP ရဲ႕ 1.2 % သာရွိပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအဆိုးဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ တတိယ ခ်ိတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ရပ္တည္ရုန္းကန္ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲမွာပါ။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္အဆိုးဆံုးပါ။

၂။ Chadခ်က္ႏိုင္ငံဟာ central african နဲ႔ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနပီး ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈ နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြထူေျပာပါတယ္။

စီးပြားေရးမွာ အဆိုးဆံုး ၈ႏိုင္ငံေျမာက္၊ ပညာေရးစနစ္ တတိယအဆိုးဆံုး၊ အၾကမ္းဖက္မႈအဆင့္ ၂၃ နဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆိုးဆံု ဒုတိယဆိုတာေတြက Chad ကို ယခုစာရင္းထဲမွာ ပါဝင္လာေစတာပါ။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံေတြမွာ နံပါတ္ ၅ပါ။

၃။ The Democratic Republic of CongoCongo ဟာ Central African ရဲ႕ ေတာင္ဖက္စြန္းစြန္းမွာရွိပီး အီရတ္နဲ႔အၿပိဳင္ ဒုတိယအႏၱရာယ္အရွိဆံုးႏိုင္ငံပါ။ ေသြးေခ်ာင္းစီးတိုက္ပြဲေတြ ဟာ Congo မွာေတာ့ ျဖစ္ေနၾကပါ။

စီးပြားေရးနဲ႔ ပညာေရးမွာ အဆိုးဆံုး ၂၀ ျဖစ္ပီး အဆိုးဆံုး က်န္းမာေရးစနစ္ရွိပါတယ္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အဆိုးဆံံုး ၇ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။

၄။ Iraqအီရတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚကေနထိုင္ဖို အႏၱရာယ္အရွိဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲကတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ ထိုေဒသက လူေတြအတြက္ေတာ့ မဆန္းေတာ့ပါဘူး။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ဟာ GDP ရဲ႕ 2.3 % ရွိပီး အဆိုးဆံုး အဆင့္ ၂၀ပါ။

စီးပြားေရး အဆိုးဆံုး ၂၁ ေနရာမွာရွိပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက ေတာ့ အဆိုးဆံုး ၁၈ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေအာက္ဆံုး ၈ ႏိုက္ငံေျမာက္ပါ။

၅။ Yemenယီမင္ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ အဆိုးဆံုးအဆင့္ ၆ပါ။ စီးပြားေရးခၽြတ္ျခံဳအက်ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပီး ပညာေရးအဆိုးဆံုး နံပါတ္ ၆ပါ။ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ အဆင့္ ၁၁ ခ်ိတ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာေတာ့ အဆိုးဆံုး ၂၁ ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအဆိုးဆံုးေတြကထဲက တစ္ႏိုင္ငံေပါ့။

၆။ Sudanအီဂ်စ္ႏိုင္ငံေတာင္ဘက္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ ထို အာဖရိကႏိုင္ငံဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆိုးဆံုးထဲက ၁၉ ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။

စီးပြားေရးကေတာ့ ေအာက္ဆံုးကျပန္တြက္ရင္ နံပါတ္ ၁၇ပါ။ ပညာေရးစနစ္မွာေတာ့ နံပါတ္၆ ကိုရယူထားပါတယ္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တတိယအဆိုးဆံုးေပါ့။

၇။ Nigerလစ္ဗ်ားႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္စြန္းစြန္းက ထိုႏိုင္ငံဟာ ပညာေရးမွာ အဆိုးဆံုးအဆင့္ ၂ပါတဲ့။ သူတို႔ပညာေရးစနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္ရမယ္။

အႏၱရာယ္အရွိဆံုးမွာ ၂၅ႏိုင္ငံေျမာက္ျဖစ္ပီး စီးပြားေရးကေတာ့ အဆိုးဆံုး ၂၀မွာပါဝင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွက္မႈက အဆိုးဆံုးအဆင့္ ၁၄ ပါတဲ့။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အဆိုးဆံုး ၁၁ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မင္းမူေနပါတယ္။

၈။ Afghanistanစစ္ပြဲေတြရဲ႕အလယ္ အီရန္အေရွ႕ပိုင္းက အာဖဂန္နစၥတန္ဟာ ခုစာရင္းထဲမွာ ပါလာတာမဆန္းဘူးထင္ပါတယ္။ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး နံပါတ္ ၄ ခ်ိတ္ပီး ပညာေရးမွာ အဆိုးဆံုး နံပါတ္ ၁၂ပါ။

က်န္းမာေရးကေတာ့ ကမၻာ့အဆိုးဆံုး ၁၄ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။ လူေနမႈ စနစ္ကေတာ့ အဆိုးဆံုး နံပါတ္ ၄ပါတဲ့။

၉။ Liberiaအက္တလန္တစ္ ကမ္းရိုးတန္းေပၚက ထို အာဖရိကႏိုင္ငံဟာ GDP ရဲ႕ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ကို 2.5 % သံုးစြဲပီး အဆိုးဆံုး ၈ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။

ေနထိုင္ဖို႔ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး ႏိုင္ငံ ၂၀မွာပါဝင္ပီး စီးပြားေရးကေတာ့ အဆိုးဆံုး အဆင့္ ၁၆ပါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆိုးဆံုး နံပါတ္ ၄ခ်ိတ္ပီး လူေနမႈအဆငိ့အတန္းကေတာ့ အဆိုးဆံုးအဆင့္ ၁၉ပါ။

၁၀။ NigeriaNiger ရဲ႕ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ထိုႏိုင္ငံဟာ ပညာေရးအဆိုးဆံုး အဆင့္ ၃၂ပါ။ သူကအနည္းငယ္အေပၚပိုင္းမွာရွိလို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြေလာက္မဆိုးဘူးမထင္လိုက္ပါနဲ႔။ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး မွာ ၅ ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။

က်န္းမာေရးအဆိုးဆံုး အဆင့္ ၈ျဖစ္ပီး ၁၉ႏိုင္ငံေျမာက္ စီးပြားေရးခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ဒါေပမဲ့ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကေတာ့ အဆိုးဆံုး ၂၂ ႏိုင္ငံေျမာက္ပါ။

ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔တင္ ေဖာ္ျပပါႏိုင္ငံေတြဟာ မိသားစုတစ္စုရုန္းကန္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲပီး ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္က ရင္ေလးစရာပါ။

Writer – စပြန္႔ (Daily Hot News)

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး၊ ကလေးသူငယ်အကာအကွယ်ပေးရေး နှင့် ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ပွားနှုန်းတို့အရ ကလေးသူငယ်နဲ့ မိခင်တို့အတွက် အဆိုးဆုံး ၁၀ နိုင်ငံကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။

၁။ The Central African Republic

ထိုနိုင်ငံဟာ စစ်တမ်းတွေအရ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအတွက်အဆိုးဆုံးနေရာတွေထဲကတခုပါ။ အာဖရိကအလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ထိုနိုင်ငံဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးစနစ်အဆိုးဆုံး နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခါပါ။

ပညာရေးအသုံးစရိတ်ဟာ GDP ရဲ့ 1.2 % သာရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ တတိယ ချိတ်ပါတယ်။

ဒါတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိသားစုတစ်စုအတွက် ရပ်တည်ရုန်းကန်ဖို့ အတော်ခက်ခဲမှာပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကတော့ ဒုတိယမြောက်အဆိုးဆုံးပါ။

၂။ Chad

ချက်နိုင်ငံဟာ central african နဲ့ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပီး ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှု နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေထူပြောပါတယ်။

စီးပွားရေးမှာ အဆိုးဆုံး ၈နိုင်ငံမြောက်၊ ပညာရေးစနစ် တတိယအဆိုးဆုံး၊ အကြမ်းဖက်မှုအဆင့် ၂၃ နဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆိုးဆုံ ဒုတိယဆိုတာတွေက Chad ကို ယခုစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာစေတာပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေမှာ နံပါတ် ၅ပါ။

၃။ The Democratic Republic of Congo

Congo ဟာ Central African ရဲ့ တောင်ဖက်စွန်းစွန်းမှာရှိပီး အီရတ်နဲ့အပြိုင် ဒုတိယအန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံပါ။ သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲတွေ ဟာ Congo မှာတော့ ဖြစ်နေကြပါ။

စီးပွားရေးနဲ့ ပညာရေးမှာ အဆိုးဆုံး ၂၀ ဖြစ်ပီး အဆိုးဆုံး ကျန်းမာရေးစနစ်ရှိပါတယ်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အဆိုးဆုံံး ရနိုင်ငံမြောက်ပါ။

၄။ Iraq

အီရတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကနေထိုင်ဖို အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ထိုဒေသက လူတွေအတွက်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး။

ပညာရေးအသုံးစရိတ် ဟာ GDP ရဲ့ 2.3 % ရှိပီး အဆိုးဆုံး အဆင့် ၂၀ပါ။ စီးပွားရေး အဆိုးဆုံး ၂၁ နေရာမှာရှိပီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုက တော့ အဆိုးဆုံး ၁၈နိုင်ငံမြောက်ပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အောက်ဆုံး ၈ နိုက်ငံမြောက်ပါ။

၅။ Yemen

ယီမင်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ဟာ အဆိုးဆုံးအဆင့် ၆ပါ။ စီးပွားရေးချွတ်ခြုံအကျဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပီး ပညာရေးအဆိုးဆုံး နံပါတ် ၆ပါ။ အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းမှာ အဆင့် ၁၁ ချိတ်ပါတယ်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာတော့ အဆိုးဆုံး ၂၁ နိုင်ငံမြောက်ပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းအဆိုးဆုံးတွေကထဲက တစ်နိုင်ငံပေါ့။

၆။ Sudan

အီဂျစ်နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ ထို အာဖရိကနိုင်ငံဟာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆိုးဆုံးထဲက ၁၉ နိုင်ငံမြောက်ပါ။

စီးပွားရေးကတော့ အောက်ဆုံးကပြန်တွက်ရင် နံပါတ် ၁၇ပါ။ ပညာရေးစနစ်မှာတော့ နံပါတ်၆ ကိုရယူထားပါတယ်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တတိယအဆိုးဆုံးပေါ့။

၇။ Niger

လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ အနောက်မြောက်စွန်းစွန်းက ထိုနိုင်ငံဟာ ပညာရေးမှာ အဆိုးဆုံးအဆင့် ၂ပါတဲ့။ သူတို့ပညာရေးစနစ်ကို လေ့လာကြည့်ရမယ်။

အန္တရာယ်အရှိဆုံးမှာ ၂၅နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်ပီး စီးပွားရေးကတော့ အဆိုးဆုံး ၂၀မှာပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေက်မှုက အဆိုးဆုံးအဆင့် ၁၄ ပါတဲ့။ လူနေမှု အဆင့်အတန်း အဆိုးဆုံး ၁၁ ဆိုတဲ့နေရာမှာ မင်းမူနေပါတယ်။

၈။ Afghanistan

စစ်ပွဲတွေရဲ့အလယ် အီရန်အရှေ့ပိုင်းက အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာ ခုစာရင်းထဲမှာ ပါလာတာမဆန်းဘူးထင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်အရှိဆုံး နံပါတ် ၄ ချိတ်ပီး ပညာရေးမှာ အဆိုးဆုံး နံပါတ် ၁၂ပါ။

ကျန်းမာရေးကတော့ ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး ၁၄နိုင်ငံမြောက်ပါ။ လူနေမှု စနစ်ကတော့ အဆိုးဆုံး နံပါတ် ၄ပါတဲ့။

၉။ Liberia

အက်တလန်တစ် ကမ်းရိုးတန်းပေါ်က ထို အာဖရိကနိုင်ငံဟာ GDP ရဲ့ ပညာရေးအသုံးစရိတ် ကို 2.5 % သုံးစွဲပီး အဆိုးဆုံး ၈နိုင်ငံမြောက်ပါ။

နေထိုင်ဖို့ အန္တရာယ်အရှိဆုံး နိုင်ငံ ၂၀မှာပါဝင်ပီး စီးပွားရေးကတော့ အဆိုးဆုံး အဆင့် ၁၆ပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆိုးဆုံး နံပါတ် ၄ချိတ်ပီး လူနေမှုအဆငိ့အတန်းကတော့ အဆိုးဆုံးအဆင့် ၁၉ပါ။

၁၀။ Nigeria

Niger ရဲ့ တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ထိုနိုင်ငံဟာ ပညာရေးအဆိုးဆုံး အဆင့် ၃၂ပါ။ သူကအနည်းငယ်အပေါ်ပိုင်းမှာရှိလို့ တခြားနိုင်ငံတွေလောက်မဆိုးဘူးမထင်လိုက်ပါနဲ့။ အန္တရာယ်အရှိဆုံး မှာ ၅ နိုင်ငံမြောက်ပါ။

ကျန်းမာရေးအဆိုးဆုံး အဆင့် ၈ဖြစ်ပီး ၁၉နိုင်ငံမြောက် စီးပွားရေးချွတ်ခြံုကျနေတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဒါပေမဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကတော့ အဆိုးဆုံး ၂၂ နိုင်ငံမြောက်ပါ။

ဒီအချက်တွေနဲ့တင် ဖော်ပြပါနိုင်ငံတွေဟာ မိသားစုတစ်စုရုန်းကန်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပီး ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်က ရင်လေးစရာပါ။

Writer – စပွန့် (Daily Hot News)

Comments