သင္မသိေသးတဲ႕ နိုင္ငံေတာ္ဘက္ခ်က္ ေလလြင့္မႈေတြ.....သင္သိပါသလား နိုင္ငံေတာ္ဘက္ခ်က္ေလလြင့္မႈေတြ


ေဒၚလာ၃.၆သန္းအကုန္ခံျပီး ၅လပဲအသံုးျပဳလိုက္ရတဲ႔ ရန္ကုန္ကမ္းနာ လွ်ပ္စစ္ရထားေျပးဆြဲမႈ


ရထားကူးဖို႕လုပ္ထားျပီး ရထားလံုးဝမျဖတ္တဲ႕တံတားဧရာဝတီတိုင္း ေညာင္တုန္း


ေလဆိပ္လုပ္ထားျပီးခရီးသည္လံုးဝမရွိေလယာဉ္လံုးဝမဆင္းတဲ႔ ေလဆိပ္ မေကြး


ရထားဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ေဖာက္ျပီး ရထားျဖတ္မရတဲ႔လိုဏ္ေခါင္း ပံုေတာင္ပံုညာ ဥမင္


သံလမ္းေဖာက္ထားျပီးရထားလံုးဝမေျပးဆြဲတဲ႕သံလမ္း ဗန္းေမာ္ ကသာ


ဘူတာေဆာက္ထားျပီးရထားလံုးဝမဆိုက္တဲ႕ဘူတာက်ိဳင္းတံု ဘူတာ


ေလယာဉ္ကြင္းေလဆိပ္လုပ္ထားျပီးေလယာဉ္လံုးဝမဆင္းတဲ႔ေလဆိပ္ မေကြး


တင္ဒါေတာင္မေခၚရေသးဘူးျမန္မာျပည္ႀကိဳေရာက္ေနတဲ႕ရထားတြဲမ်ား


ဘူတာရွိျပီးသံလမ္းလံုးဝမရွိတဲ႕ဘူတာ ရခိုင္ ေဝသာလီ

crd #orginal writer

Comments